Psychoterapia

Je to jeden zo spôsobov hľadania vnútornej sily, takej potrebnej na zvládnutie bežných, ťažkých, či zvlášť náročných životných situácii. Táto sila býva často zablokovaná, schovaná, či priam väznená rôznymi zákazmi, príkazmi, naučenými stereotypmi, povinnosťami, ktoré „musíme“ vykonávať a máme dojem, že inak sa to ani nedá. Zároveň je psychoterapia časopriestorové stretnutie dvoch ľudí, medzi ktorými sa postupne rozvíja vzájomný vzťah. Aj tento vzťah a jeho pochopenie, sú súčasťou liečby.
O psychoterapii môžeme hovoriť vtedy, keď si klient želá, aby sa prestal trápiť. Chce zmenšiť svoju bolesť, vyriešiť svoj osobný, alebo vzťahový problém, ktorý mu “nedá spávať”, alebo iba jednoducho chce žiť tvorivý, plnohodnotný život, spolu so svojou rodinou, v dôverných, láskyplných vzťahoch.