Platby

Vyšetrenie a psychoterapia pacienta so zdravotnou indikáciou s odporúčaním od praktického lekára a lekára špecialistu je v plnom rozsahu hradené zdravotnou poisťovňou.

Vyšetrenia vyňaté zo zdravotného poistenia:

  • vyšetrenie vodičov
  • vyšetrenie žiadateľov o zbraň
  • vyšetrenie žiadateľov o členstvo v požiarnom a inom bezpečnostnom útvare
  • vyšetrenie žiadateľov o kompenzačné príspevky alebo opatrovateľskú službu
  • vyšetrenie, psychoterapia a poradenstvo na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie

Tieto vyšetrenia si pacient hradí v plnom rozsahu podľa platného cenníka služieb