O mne

Vzdelanie:
– 1990 – atestácia z klinickej psychológie na ILF (súč.SZU)
– 1984 – rigorózna skúška z poradenskej psychológie
– 1984 – ukončené štúdium psychológie na FiFUK Bratislava
– 1980 – Absolventka Strednej pedagogickej školy v Modre, odbor učiteľka MŠ

Ďalšie štúdium:
– Dlhodobý výcvik v Procesorientovanej psychoterapii + tematické kurzy
– Výcvik v KIP
– Výcvik v integratívnej supervízii
– Výcvik v OPD
– Kurz konverzačnej a kooperatívnej hypnoterapie a autogénneho tréningu Brno – 1995
– Kurz hypnózy Kroměříž

Odborná prax:
– Pedagogicko-psychologická poradňa m.Bratislava ( práca s deťmi ZŠ a SŠ)
– Atómová elektráreň J.Bohunice (pracovná psychológia vrátane starostlivosti o študentov SOU energetického)
– OPPP Trnava
– Psychiatrické oddelenie NsP Trnava
– Súkromná prax

Pedagogická a lektorská prax:
– Katedra psychológie FF UCM – odborná asistentka
– Lektorská činnosť pre IBV NBS Bratislava
– Lektorská činnosť pre Štatistický úrad SR
– Lektorská činnosť pre VÚJE
– Lektorská činnosť pre Akadémiu vzdelávania v Trnave