Dopravná psychológia

Psychologické vyšetrenie (psychotesty) vodičov vysvetľuje Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhláška Ministerstva vnútra SR č.9/2009 Z. z.:

Psychologickému vyšetreniu sú povinní sa podrobiť:

– vodiči motorových vozidiel skupiny C, CE, D, DE, ADR
– vodiči motorových vozidiel nad 7500 kg
– vodiči z povolania
– vodiči motorových vozidiel s prípojným vozidlom
– vodiči motorových vozidiel so zvláštnym výstražným znamením

V oblasti dopravnej psychológie poskytujem: